03155228382

 1. اگر پیامک دریافتی از شرکت ارسال مرسولات، از سمت شرکت اداره پست جمهوری اسلامی بود. طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 2. وارد لینک زیر شوید:
  tracking.post.ir
 3. سپس در قسمتی که طبق عکس زیر مشخص شده است، کد دریافتی مرسوله خود را که یک کد 24 رقمی می باشد را وارد نمایید:پیگیری سفارش تیپاکس ماه سرا3. سپس بعد از واردکردن شناسه 24 رقمی اداره پست، دکمه جستجو یا Enter را بزنید و بلافاصله تمامی مراحل ارسالی، اقداماتی که انجام شده است را مرتب بر اساس زمان نمایش می دهد.
پیگیری سفارش اداره پست ماه سرا
 1. اگر پیامک دریافتی از شرکت ارسال مرسولات، از سمت شرکت تیپاکس می باشد. طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 2. وارد لینک زیر شوید:
  tipaxco.com/tracking
 3. سپس در قسمتی که طبق عکس زیر مشخص شده است، کد دریافتی مرسوله خود را وارد نمایید:
 4.  سپس بعد از واردکردن شناسه محصول، دکمه رهگیری یا Enter را بزنید و بلافاصله تمامی مراحل ارسالی، اقداماتی که انجام شده است را مرتب بر اساس زمان نمایش می دهد.
پیگیری سفارش تیپاکس ماه سرا